Slovník pojmů

A

Anamnéza
anamnéza osobní soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta, o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného. Anamnéza rodinná je soubor údajů o prodělaných nemocech rodičů a sourozenců, o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách sledovaných osob.
Androgeny
mužské pohlavní hormony.

B

Benigní
nezhoubné.
Benigní hyperplazie prostaty (BPH, BHP)
nezhoubné zvětšení prostaty.
Biopsie
odebrání části vzorku živého lidského orgánu či tkáně pro účely mikroskopického (histologického) vyšetření.
Brachyterapie
ozařování rakovinné tkáně z blízka.

C

Cystografie
rentgenové kontrastní vyšetření močového měchýře.
Cystoskopie
vyšetření močového měchýře pomocí optiky.

D

Diagnóza
stanovení nemoci – soubor závěrů lékařského vyšetření.
Digitální rektální vyšetření (DRE)
jedno z vyšetření prostaty.
Dihydrotestosteron (DHT)
– aktivní metabolit mužského pohlavního hormonu testosteronu.

E

Ejakulát
semeno, sperma.
Endokrinolog
lékař-specialista vyšetřující funkce žláz s vnitřní sekrecí.
Endoskopie
vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů.
Epicystostomie
– odtok moči zajištěný tenkou cévkou přes břišní stěnu nad močovým měchýřem.

F

Fimóza
zúžení předkožky.
Fytofarmaka
výtažky z bylin a stromů.

I

Inkontinence
neschopnost udržet moč nebo stolici.
IPSS (International Prostate Symptom Score)
mezinárodní skórovací systém příznaků onemocnění prostaty – vyplněním dotazníku zhodnotí lékař zdravotní stav pacienta s ohledem na onemocnění prostaty.
Iritační příznaky
častější močení ve dne a zejména v noci, urgentnost nucení k močení, urgentní inkontinence (pomočování)

J

Jímací příznaky
vznikají drážděním močového měchýře zvětšenou prostatou (časté nucení na močení, močení v noci, močení v krátkém intervalu, přerušované močení, slabý proud, nechtěný únik moči)

K

Karcinom
zhoubné, rakovinné bujení.

L

Laparoskopie
optická vyšetřovací metoda dutiny břišní a jejích orgánů.
Lymfadenektomie
odstranění mízních pánevních uzlin.

M

Metastáza
nádorové ložisko. Nádorové buňky se oddělují od svého mateřského ložiska a na jiném místě organismu vytvářejí druhotné nádorové ložisko (dceřiné ložisko, metastázu)
Mikce
močení.
Močové symptomy
veškeré příznaky (jímací, vyprazdňovaní, iritační, obstrukční)
Myoadenomatózní hyperplazie prostaty
zvětšení prostaty.

N

Nefrogram
rentgenový snímek ledviny.
Nykturie
časté močení v noci.

O

Obstrukční příznaky
obtížné močení s opožděným začátkem, slabý proud moči, odkapávání moči po vymočení, pocit neúplně vyprázdněného měchýře, neschopnost vymočit se.
Orchiektomie
oboustranné odstranění varlete s nadvarletem prováděné jako součást hormonální léčby zhoubného nádoru prostaty.

P

Paradoxní ischurie
únik moči po kapkách při přeplněném měchýři.
Per rectum
vyšetření přes konečník.
Plnicí cystometrie
měření tlaku v močovém měchýři v závislosti na jeho náplni, urodynamická metoda.
Polakizurie
časté močení ve dne.
Profilometrie
metoda měření tlakového profilu v průběhu uretry, součást urodynamiky.
Prostata (předstojná žláza)
orgán, který je uložen pod močovým měchýřem a kterým prochází močová trubice. Funkcí prostaty je tvorba tekutiny, která je nedílnou součástí ejakulátu.
Prostatektomie
chirurgické odstranění prostaty.
PSA (prostatický specifický antigen)
enzym produkovaný normálními i rakovinovými buňkami prostaty.
Punkční epicystostomie
zavedení cévky do močového měchýře přes stěnu podbřišku.

R

RAPE
radikální prostatektomie. Jeden ze způsobů léčby lokalizovaného karcinomu prostaty.

S

Scintigrafie
radioizotopové vyšetření, při němž se hodnotí rozložení podaného radioizotopu ve vyšetřovaném orgánu.
Screening
vyšetřování.
Sonografie (ultrazvuk)
vyšetření pomocí akustického vlnění, kterým je možné zobrazit vnitřní orgány.

T

Testosteron
mužský pohlavní hormon. Ovlivňuje tvorbu mužských pohlavních buněk (spermií) a vývoj sekundárních pohlavních znaků.
Transrektální sonografie
ultrazvukové vyšetření přes konečník.
Transuretrální resekce (TURP)
chirurgické odstranění prostaty přes močovou trubici.

U

Ultrasonografie (USG)
vyšetření ultrazvukem.
Ultrazvuk (sonografie)
vyšetření pomocí akustického vlnění, pomocí kterého je možné zobrazit vnitřní orgány.
Urgentní močení
samovolný únik moči.
Uroflowmetrie
měření průtoku moči.

V

Venerolog
lékař-specialista zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením pohlavních chorob včetně jejich evidence a kontroly.
Vyprazdňovací příznaky
vznikají utlačením močové trubice zvětšenou prostatou (obtížné zahájení močení, slabý proud při močení, bolest při močení, zbytková moč v močovém měchýři) – krátce po vymočení se opět ozve potřeba jít močit znovu, popř. i zástava močení a odkapávání moče z přeplněného měchýře po kapkách.